سلسله مباحث "گفتمان"

پخش برنامه از طریف کانال گفتمان در YouTube موسسه آل طه

و یا از کانال Telegram گفتمان در روزهای چهار شنبه ساعت 6:30pm پخش خواهد شد

جدول زمان بندی

برنامه‌های گفتمان

موضوع
کارشناس
موضوع زیرمجموعه
تاریخ پخش
لینک پخش
ضرورت و اهمیت پایبندی به احکام اسلامی در زندگی روزمره
حجت الاسلام مناقبی مقدمه ضروری برای پایبندی به احکام 03/03/2021 جلسه 1
نقش عقل و علم در زندگی بهتر 10/03/2021 جلسه 2
پیام آوران کیانند؟ 17/03/2021 جلسه 3
چرا باید پیام پیام آوران را اطاعت کرد؟ 24/03/2021 جلسه 4
چگونه پیام آوران اثبات می شوند؟ 31/03/2021 جلسه 5
سوال و جواب 07/04/2021 جلسه 6
سوال و جواب 14/04/2021 جلسه 7
کدام دین؟! 21/04/2021 جلسه 8
تقلید یا رجوع به متخصص 28/04/2021 جلسه 9
پخش نشد 05/05/2021 ———–
مستحب یا واجب، مکروه یا حرام؟ 12/05/2021 جلسه 10
عبادات و معاملات ، صحت و قبول 19/05/2021 جلسه 11
روابط اجتماعي و آداب معاشرت در غرب با رويكرد اسلامي
دکتر دولتی
آداب چیست؟ 26/05/2021 جلسه 1
تعریف معاشرت 02/06/2021 جلسه 2
معاشرت در حیطه اجتماعی 09/06/2021 جلسه 3
هویت بندگی کرامت ایجاد میکند 16/06/2021 جلسه 4
تقوی و انس با قرآن 23/06/2021 جلسه 5
پخش نشد 30/06/2021 ———–
چگونه اداب معاشرت را درخود تامین کنیم 07/07/2021 جلسه 7
نظافت و طهارت 14/07/2021 جلسه 8
گفتار، یکی از مدارهای آموزش خداوند به انسان 21/07/2021 جلسه 9
چه گونه می توان با ادب و ادبیات خوب زندگی کرد 28/07/2021 جلسه 10
محیط و همنشین پاک 04/08/2021 جلسه 11
پخش نشد 11/08/2021 ———–
نقش ازدواج در تحکیم اخلاق اجتماعی
دکتر فیاض بخش
مفهوم زوجیت 18/08/2021 جلسه 1
تکالیف و حقوق متقابل زوجین 25/08/2021 جلسه 2
الگوهای تعاملی زوجین 01/09/2021 جلسه 3
معیارها و شاخصه‌های ازدواج 08/09/2021 جلسه 4
آسیب شناسی دوستی‌های پیش از ازدواج 15/09/2021 جلسه 5
پخش نشد 22/09/2021 ———–
منابع اضطراب زا در خانواده 29/09/2021 جلسه 7
نمودها و اشکال اضطراب 06/10/2021 جلسه 8
بی‌وفایی یا عهدشکنی 13/10/2021 جلسه 9
الگوی تنظیم خانواده 20/10/2021 جلسه 10
ارتباط در چه ابعادی عملیاتی میشود؟ 27/10/2021 جلسه 11
پرسش و پاسخ 03/11/2021 جلسه 12
پرورش و تربیت فرزندان در محیط های غربی با رویکرد اخلاق اسلامی
دکتر دولتی
ضرورت توجه به تربیت فرزندان 10/11/2021 جلسه 1
آموزش های اعتقادی 17/11/2021 جلسه 2
ملاحظات دینی و اخلاقی 24/11/2021 جلسه 3
تقیدات احکامی و شریعتی 01/12/2021 جلسه 4
اهمیت تجمعات فرهنگی 08/12/2021 جلسه 5
پخش نشد 15/12/2021 ———–
کنترل روابط اجتماعی 22/12/2021 جلسه 6
فضای دیالوگ و گفتگوی مستمر 29/12/2021 جلسه 7
ارتباط با جوامع داخل کشور 05/01/2022 جلسه 8
اهمیت گروه‌های هم سال 12/01/2022 جلسه 9
19/01/2022
26/01/2022