جدول این صفحه

  1. اوقات شرعی

  2. دعای قبل اذان افطار، اذان  و ادعیه

  3. دعاهای روزهای ماه مبارک رمضان

  4. تلاوت قران کریم به روش تحدیر و به تفکیک سی جزء

  5. ادعیه مختص ماه مبارک رمضان

  6. سخنرانی های مرتبط با ماه مبارک رمضان

توصیه های ماه مبارک - مرحوم‌علم‌الهدا

بهانه بخشش - دکتر محمد دولتی

توصیه های ماه مبارک - آیت الله کشمیری

این قسمت را ۱۳دقیقه قبل از اذان مغرب اجرا فرمایید

دعای روز اول

روز دوم

روز سوم

روز چهارم

روز پنجم

روز ششم

روز هفتم

روز هشتم

روز نهم

روز دهم

دعایروز یازدهم

دعای روز دوازدهم

دعای روز سیزدهم

دعای روز چهاردهم

دعای روز پانزدهم

دعای روز شانزدهم

دعای روز هفدهم

دعای روز هجدهم

دعای روز نوزدهم

دعای روز بیستم

دعای روز بیست و یکم

دعای روز بیست و دوم

دعای روز بیست و سوم

دعای روز بیست و چهارم

دعای روز بیست و پنجم

دعای روز بیست و ششم

دعای روز بیست و هفتم

دعای روز بیست و هشتم

دعای روز بیست و نهم

دعای روز سی ام

تلاوت قران کریم به روش تحدیر و به تفکیک سی جزء

جزء اول

جزء دوم

جزء سوم

جزء چهارم

جزء پنجم

جزء ششم

جزء هفتم

جزء هشتم

جزء نهم

جزء دهم

جزء یازدهم

جزء دوازدهم

جزء سیزدهم

جزء چهاردهم

جزء پانزدهم

جزء شانزدهم

جزء هفدهم

جزء هجدهم

جزء نوزدهم

جزء بیستم

جزء بیست و یکم

جزء بیست و دوم

جزء بیست و سوم

جزء بیست و چهارم

جزء بیست و پنجم

جزء بیست و ششم

جزء بیست و هفتم

جزء بیست و هشتم

جزء بیست و نهم

جزء سی ام

ادعیه مختص ماه مبارک رمضان

دعا و یا زیارت

مجری

پخش صوت

دعای افتتاح علی فانی
دعای افتتاح ابراهیمی مجد
دعای سحر موسوی قهار
دعای تسبیح  مهدی صدقی
جوشن کبیر 

محسن فرهمند

دعای ابوحمزه ثمالی  
دعای افتتاح ابراهیمی مجد
دعای علوی مصری
مهدی صدقی
دعای علوی مصری محسن فرهمند
دعای علوی مصری عابس
جامعه کبیره سید هادی گرسویی
زيارت عاشوراى غير معروفه  

مناجات در ماه مبارک رمضان

مناجات

مجری

پخش صوت

ربنا  سید علیرضا موسوی
مناجات 1 محمدرضا طاهری
مناجات 2 اقاي پويانفر
مناجات 3 استاد شجاعی
مناجات 4 محمدرضا طاهری
عنایت سحری ابراهیمی مجد

سخنرانی های مرتبط با ماه مبارک رمضان

عنوان

سخنران

پخش صوت

رمضانیات 1 دکتر هزار
رمضانیات 2 دکتر هزار
رمضانیات 3 دکتر هزار
رمضان معنوی تر دکتر دولتی
شب بیست ويكم ماه مبارک رمضان مرحوم استاد خبازیان